Preparations

preparations

STEP BY STEP TO THE WINNING TAN

1. Prepare your skin before tanning, scrub, shave and use JAN TANA GREEN AWAY.

2. Base color JAN TANA HI-DEFINITION COLOR  applied most times at the evening, day before you compete.

3. Stage color JAN TANA ULTRA 1  applied about 2 hours before you go up on stage.

4. JAN TANA GLAZE is used about 20-30 min before stage to define your physique.

Tanning info och förberedelse.

Vid förhandsbokning tjänsten kostar 1300 kr, vid drop-in i mån av tid kostar tjänsten 1800kr och tävlar du i mer än en kategori 500kr extra. (om du behöver ny färg efter du använt olja)

Du betalar 800 kr direkt i bokningsavgift (denna avgift går ej att få tillbaka) resterande 500 kr betalas på plats, kontant, Swish eller med kort.

Följ instruktionerna nedan för bästa tävlingsfärg.

1. Börja med att raka kroppen, se till att ni inte skär er, det blir inte snyggt när färgen ska läggas på.

Raka gärna första gången ca 11⁄2 -2 veckor före tävling för att se hur din hud reagerar. Raka en gång till före du ska börja lägga på färgen ca 1-2 dagar före beroende hur snabbt ditt hår växer. Se dock till att du inte rakar dig så pass tidigt att du behöver raka dig igen innan tävlingen eftersom det irriterar din hud och gör så att du kan hålla vatten.

2. Skrubba därefter kroppen lätt med en body scrub. Detta bör göras dagligen från 4-7 dagar före tävlingen. Man kan även ha en s.k. skrubb handske till hjälp. Var dock väldigt försiktiga så ni inte skrubbar för hårt och skadar huden. GLÖM INTE RYGGEN!

3. Använd inte Parfym/Deodorant/bodylotion/moisturiser 24 timmar innan spraytan, det kan resultera i fel PH på huden som kan orsaka missfärgning efter tanning.

4. Dags att spraya första lagret: duscha och skrubba er en sista gång innan första lagret ska läggas. OBS använd ingen parfym/deodorant/bodylotion/moisturiser efter dusch. Första lagret läggs oftast 1 dag före tävling med ett grund lager. Undvik tajta kläder efter ni fått första lager färg.

5. Vi lägger 2-4 lager beroende på hur mörka ni blir. När ni fått första lagret färg ska ni inte duscha och skrubba mer. Om inte vi sagt er om detta.

6. När det sedan är dags att tävla så lägger vi på en glaze/olja 20-30 min före ni ska upp på scen.

preparations

Tanning info and preparation.

Pre-booked  service costs SEK 1,300 or 130€. Drop-in if time permits the service, costs SEK 1,800 or 180€ .

You pay SEK 800 ( 80€) directly as a booking fee (this fee is non-refundable) the remaining SEK 500 or 50€ is paid on the spot, in cash or by card.

If you compete several times during the same event / weekend and need a new color it cost SEK 500 extra or 50€. (If you need new color after using oil) 

To prepare the skin properly for the best competition color follow the instructions below:

1. Start by shaving your body, make sure you do not cut yourself, it will not look good when the color is applied. Shave about 1-2 days before the show depending on how fast your hair grows. However, make sure that you do not shave so early that you need to shave again before the competition as it irritates your skin.

2. Scrub your body lightly with a Body scrub. This should be done daily from 4-7 days before the competition. You can also have a so-called scrubbing glove to help. Be very careful not to scrub too hard and damage your skin. DON’T FORGET YOUR BACK!

3. Do not use perfume / deodorant / body lotion / moisturiser 24 hours before spraying, it may effect your pH balance which may cause miscoloration after tanning.

4. Time to spray the first layer: shower and scrub one last time before applying the first layer, NOTE do not use Perfume / deodorant / body lotion / moisturiser after the shower.

The first layer of color usually applied 1 day before the competition with a thin layer. Avoid tight clothing after getting the first coat of color.

5. We apply 2-4 layers depending on how dark you get. When you have received the first coat of color, do not shower and scrub anymore. Unless we say something else.

6. When it’s time to compete, we put on a glaze/oil 20-30 minutes before you go on stage.

We have 14 years of experience in providing professional color mixes and airbrush tanning at professional competitions and events. We work with competition judges to develop colors that create the best possible conditions for assessment. Our team is also specializing in tattoo cover.

INFORMATION ABOUT OUR COLORS: We only use IFBB’s approved competition colors.

Jan Tana Hi Def competition color – is a base color and is used for the base coat. Most times the base coat is applied the day before show.

Jan Tana Ultra 1 one – is the darkest competition color and is used for the final coat of color before showtime.

Have any question?

Feel free to send us questions.